Kom til DAFAGO-event om forsynings- og forbrugsdata 29.april kl. 13.30

Årets første DAFAGO-event fokuserer på, hvordan øget adgang til data om forsyning og forbrug kan blive en genvej til den grønne omstilling. Vi skal både se på kæmpe potentialer og mulige barrierer.

Arrangementet er skabt i samarbejde med Dansk Industri, som også gæstfrit lægger lokaler til. Det foregår i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København.

Eventet starter kl. 14.00 og er gratis for alle – ankomst og netværk fra kl. 13.30.

Vi er så heldige, at Dansk IT’s chef for events og forening Hans Ravnkjær Larsen igen vil være møde-moderator. Og vi er taknemmelige for, at dagens oplægsholdere har sagt ja til at dele ud af deres erfaringer og vurderinger af udviklingen med os.

Adresse: Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København.

Program for arrangementet:

13.30 -14.00 Ankomst og netværk

14.00- 14.10 Velkomst v. DAFAGO

14.10 -14.30 Camilla Ley Valentin, branchedirektør DI – Digital. Den digitale branche har ifølge branchefællesskabet DI Digital et ansvar for at reducere CO2 aftryk – i såvel egen som andre brancher og dermed bidrage aktivt til Danmarks 70 pct. reduktionsmål. Øget dialog med stat, kommuner og store byer og grønne OPP-samarbejder kan være nogle af vejene mod målet.

14.30 – 14.50 Niels Nepper-Christensen, programleder for Forsyningsdigitaliseringsprogrammet, Energistyrelsen. Programmet med det lange navn skal sikre en grøn, sammenhængende og effektiv forsyningssektor – og bl.a. skabe rammer for hvordan data i forsyningssektoren indsamles, struktureres og gøres tilgængelige.

14-50 – 15.10 Mette Qvist, underdirektør i EjendomDanmark. Sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Facilities Management og Energiforum Danmark kommer EjendomDanmark med en fælles stærk opfordring om at løsne grebet om forbrugsdata. “Vi har brug for data til at tage de rigtige beslutninger. For at fremme grøn omstilling i eksisterende bygninger skal forsyningsdata være valide, rettidige og lettilgængelige,” siger gruppen bl.a.

15.10- 15.30 Kaffepause

15.30 – 15-50 Martin Eberhard, Director, Market Development, Digital & Technology DK, Ramboll Management Consulting. Offentlige bygningsejere kan spare op til 730 mio. kr. årligt og reducere 60.000 ton CO2 ved uhindret adgang til forbrugsdata. Det konkluderer Rambøll og Smart City Insights efter en nylig analyse. Martin Eberhard har fire konkrete anbefalinger med.

15.50 – 16.10 Tommy Bysted, Senior Vice President Technology, Kamstrup. Der er et stort behov for at finde en grønnere og mere bæredygtig vej. Kamstrup leverer intelligente måleløsninger, som både private og offentlige kunder bruger til at sikre bæredygtig vand- og energiforsyning.

16.10 – 16.30 Diskussion og afslutning